W Polsce jest już szkoła, która przyjęła imię jednej z bohaterek związanych z Wojciechem Duszą „Szarota” i walką niepodległościową. W Morawczynie po wojnie wystawiono pomnik w miejscu rozstrzelania w dniu 22 grudnia 1943 roku Florentyny Plewy i Wiktorii Baran. Szkoła, w której pracowała Wiktoria Baran, przez cały czas  podtrzymuje pamięć o Niej, a od 24 maja 2003 r. dumnie nosi imię Wiktorii Baranówny – bohaterskiej nauczycielki. W grudniu każdego roku w Morawczynie organizowany jest dzień patrona szkoły, który odbywa się przy pomniku upamiętniającym miejsce rozstrzelania Wiktorii Baran oraz Florentyny Plewy. 

 

  • 04
  • 05