14 sierpnia 2016 roku odsłonięta została tablica upamiętniająca Alojzego Polaka. Był on mieszkańcem Nowego Bystrego i w czasie I wojny światowej walczył jako ochotnik w Legionach Polskich. Walczył również w wojnie z Rosją bolszewicką w 1920 roku, służąc w 7 kompanii 2 pułku strzelców podhalańskich w stopniu sierżanta. Za swoje dokonania na polu walki został odznaczony Brązowym Medalem Waleczności, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Niepodległości.

           Wśród swoich znany był jako działacz społeczny, samorządowy i regionalny. Związany był również z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowem Bystrem. To on reaktywował działalność jednostki i był jednym z pierwszych naczelników. W latach 1933-1939 pełnił funkcję Prezesa OSP. Od 1940 roku czynnie uczestniczył w ruchu oporu i partyzantce, a w 1943 roku został zastępcą Wojciecha Duszy „Szaroty”, dowódcy pierwszego na Podhalu zbrojnego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. 10 października 1943 roku, został aresztowany przez gestapo i osadzony w zakopiańskim więzieniu „Palace”. Rozstrzelano go 1 listopada na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej, gdzie spoczywa w zbiorowej mogile. Tablica pamiątkowa, umieszczona na frontowej fasadzie budynku remizy, pomiędzy drzwiami garażowymi, została odsłonięta przez wnuków Alojzego Polaka oraz przedstawicieli OSP Nowe Bystre.

  • 06
  • 07
  • 08