Książka poświęcona jest pamięci zamordowanych mieszkańców 18 podhalańskich miejscowości podczas pacyfikacji 1943 roku. Ofiarami byli ludzie, którzy pomagali, współpracowali bądź należeli do partyzanckiego oddziału Wojciecha Duszy „Szaroty” pochodzącego z Odrowąża.

Tytuł książki nawiązuje do tragicznych wspomnień ocalałych, którzy opowiadali, jak po rozstrzeleniu mieszkańców „Słodyczek” – przysiółka Nowego Bystrego, ciała były wiezione na „włóckak” na cmentarz, a kapiąca krew znaczyła ich ostatnią drogę.

 • 7-Krwawy Ślad-okladka
 • 7-Krwawy Ślad-okladka2

Podczas zbierania dokumentacji okazało się, że nie ma prawie żadnych opracowań na temat oddziału Wojciecha Duszy „Szaroty”, który był pierwszym zbrojnym oddziałem ZWZ-AK walczącym na Podhalu z okupantem i kolaborantami.

Początkowo książka miała dotyczyć tylko Nowego Bystrego, gdzie w sumie zabito 20 osób, ale okazało się, że za współpracę z oddziałem partyzanckim „Szaroty” zabici zostali również ludzie z innych podhalańskich wsi. I tak powstał pomysł, aby opisać Wojciecha Duszę „Szarotę” i jego oddział, a do książki włączyć wszystkie miejscowości związane pacyfikacjami. Z dokumentów wynika, że akcje prowadzone były w następujących miejscowościach:

 

 1. Biały Dunajec
 2. Bielanka
 3. Bustryk
 4. Ciche
 5. Czarny Dunajec
 6. Czerwienne
 7. Dział
 8. Dzianisz
 9. Koniówka
 10. Ludźmierz
 11. Morawczyna
 12. Nowe Bystre
 13. Podczerwone
 14. Raba Wyżna
 15. Ratułów
 16. Ząb
 17. Rdzawka
 18. Zakopane

W sumie zabitych zostało lub zginęło w obozach 96 osób.

W książce są przede wszystkim zeznania świadków tamtych wydarzeń złożone w latach 70-tych, podczas toczącego się wówczas śledztwa „Gestapo Zakopane” zawierającego 65 tomów akt (1 tom = 10cm dokumentów położonych jeden na drugim). Są to najbardziej wiarygodne przekazy, złożone pod odpowiedzialnością karną. Na dzień dzisiejszy większość tych ludzi już nie żyje. Dokumenty dotyczące pacyfikacji Nowego Bystrego zostały opracowane wraz z relacjami potomków rozstrzelanych osób i przedstawione w formie fabularnej.

Ciekawa jest postać samego Wojciecha Duszy „Szaroty”. Można by go nazwać „góralskim Bondem”, ale nie wymyślonym, lecz prawdziwym. Nie sposób opisać w paru zdaniach jego działalności partyzanckiej, nikt też nie wspomina o jego próbach zamachów na Wacława Krzeptowskiego i najprawdopodobniej również na gubernatora Hansa Franka. Z całą pewnością Wojciech Dusza „Szarota” zasługuje na pomnik, a nie na zapomnienie.

W nawiązaniu do historii świata, Polski, Podhala, Nowego Bystrego w książce „Krwawy Ślad” znajdują się rozdziały zatytułowane według słów sentencji przypisywanej marszałkowi Fochowi:

Ojczyzna to ziemia i groby

Narody tracąc pamięć, tracą życie.

Ziemia – rozdział przybliżający temat osobom nie znającym dokładnie tych rejonów. Podhalańskie Nowe Bystre ukazane w kontekście historii Polski jest przykładem życia, jakie toczyło się w sąsiednich wioskach.

Naród – opis ludności Podhala ich historii, warunków życia na przykładzie mieszkańców Nowego Bystrego

Ojczyzna – zarys historii świata, Polski, Podhala od 1918 roku do 1939 roku.

Groby – rozdział obejmuje lata od 1939-1945 roku, czasy okupacji i związane z tym trudności, z jakimi musiała się borykać ludność na Podhalu:

 1. Rok 1939
 2. Okupacja
 3. Podhale strefą zamkniętą
 4. Oprawcy
 5. NKWD – Gestapo spotkanie na szczycie
 6. Żydzi
 7. Folksdojcze
 8. Propaganda
 9. Niewolnicy XX wieku
 10. Opór
 11. Rabunek
 12. Narodziny „Szaroty”
 13. Rok 1943
 14. Oddział „Szaroty”
 15. Trasa Północ-Południe
 16. Walka
 17. Samodzielny dowódca
 18. Nowe siły
 19. Zasadzka na Wacława Krzeptowskiego
 20. Genealogia końca wrzesień 1943
 21. Genealogia końca październik 1943
 22. Genealogia końca listopad 1943
 23. Genealogia końca grudzień 1943
 24. Genealogia końca 1944

W podrozdziałach Genealogia końca opisane są chronologicznie pacyfikacje wiosek podhalańskich w ramach niemieckiej akcji niszczenia oddziału „Szaroty” i osób, które  go wspierały.

Pamięć – rozdział obejmuje czasy powojenne i losy osób związanych z opisywanymi wydarzeniami:

 1. Spotkanie ofiary z katem
 2. Ludzie „Szaroty” w rękach UB
 3. Powojenne losy uwięzionych „Szarotowców”
 4. Powojenne losy oprawców i śledztwo
 5. Zdrajcy
 6. Tajemnica śmierci „Szaroty”

Życie – współczesne losy Polski, Podhala, rodzin, budynku „Palace”, publikacje o „Szarocie”

 1. Potomkowie
 2. Publikacje o „Szarocie”
 3. „Palace”