• logo
IV Rajd Szlakami Oddziału Partyzanckiego AK Bolesława Duszy „Szaroty”
oraz
Bieg im. Władysława Szepelaka „Młodego“
-
„Bohaterowie Niezwyciężeni”
Odrowąż – Żeleźnica, 20 października 2017 r.


Rajd dedykowany jest pamięci Żołnierzy pierwszego oddziału partyzanckiego Podhala, którzy pod dowództwem Wojciecha Bolesława Duszy „Szaroty” walczyli o niepodległość Polski
z niemieckim okupantem. Bieg jest formą upamiętnienia najmłodszego partyzanta OP AK „Szaroty" Władysława Szepelaka ps." Młody" z Bielanki. .
Organizatorzy Rajdu oraz Biegu byli: Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”, Nowotarska Grupa Mieszkańców „Pamięć“, Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Poseł na Sejm RP Anna Paluch, Wójt Gminy Czarny Dunajec
Organizacje wspierające: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Sekcja Młodzieżowa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajwej Koło Nowy Targ
Partner: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
Patronat honorowy: Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.
Rajd adresowany był przede wszystkim do młodzieży klas gimnazjalnych i podstawowych ale mogli w nim wziąć udział także osoby indywidualne zainteresowane najnowszą historią Podhala. Uczestnicy reprezentujący szkołę tworząc kilkuosobowe grupy przemierzali wyznaczone szlaki na których członkowie grupy rekonstrukcyjnej przybliżą postacie i epizody z historii walk Polski Podziemnej.
Rajd odbył się na trasie: Bielanka – Raba Wyżna -Harkabuz - Żeleźnica – Bukowina Osiedle – Odrowąż. W czasie trwania rajdu uczestnicy poznali dzieje niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939–1945 na terenie Podhala i okolic. Dotarli do miejsc i obiektów związanych z historią walk o niepodległość Polski, częściowo osobiście mogli uczestniczyć w rekonstrukcji wydarzeń w terenie.
Rajd rozpoczął się w Bielance przed budynkiem OSP o godz. 9.00 częścią oficjalną, przywitaniem przybyłych gości i uczestników rajdu.
Wyznaczone delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze na grobie Władysława Szepelaka ps. "Mały" oraz pod tablicami pamięci mieszkańców poległych w czasie II wojny światowej.
 Wspomnienia o Władysławie Szepelaku z Bielanki najmłodszym partyzancie Bolesława Duszy "Szaroty", więźnia obozów zagłady oraz Jego działalności i inicjatywach patriotycznych.
Wspomnienie o partyzantach III Kompanii ZP "Błyskawica" i śmierci Jana Osieckiego ps. Bratek" oraz dowódcy chor. Henryka Głowińskiego w zagrodzie Władysława Buksy w Rabie Wyżnej.
Start, wprowadzenie i podkład historyczny był jednocześnie I etapem III Rajdu.
Młodzież wraz z opiekunami prowadzeni przez rekonstruktorów przeszli poniżej stadniny koni Generalnego Gubernatora Hansa Franka .Oddział partyzancki AK Tadeusza Studzińskiego "Kurniawy" wyprowadził w 1944 r. z jego stajni 32 konie arabskie i 105 owiec. Członkowie tego oddział po kilku tygodniach wykonali wyrok śmierci na Wacławie Krzeptowskim.
 Trasa wiodła przez Wielki Las, którego właścicielem był dziedzic Kazimierz Głowiński członek ZWZ AK i żołnierz 1 psp AK o pseudonimie "Czech" .
Na polanie przy trzech kamieniach gdzie przebiegała granica austro -węgierska grupy szkolne miały chwilę odpoczynku i i możliwość zrobienia zbiorowych zdjęć.
Stromym podejściem dotarliśmy do mogiły z krzyżem partyzanta ze Stanisławowa , który zginął podczas akcji niemieckiej straży granicznej.
Doszliśmy do granica Generalnej Guberni i Słowacji gdzie znajdowała się w czasie II wojny światowej leśniczówka Franciszka Łukaszki ps. „Fred” członka AK - miejsce postoju kurierów szlaku przerzutowego KG AK z Warszawy o kryptonimie „Szkoła” oraz przeprowadzanych przez nich emisariuszy rządu polskiego w Londynie takich jak gen. August Emil Fieldorf „Nil” i płk. Iranek Osmecki ps. "Makary" .
Szlakiem przerzutowym "Szkoła" przeprowadzano ochotników do tworzącego się na zachodzie WP jak również przenoszono korespondencje, radiostacje, pieniądze i broń.
Przypomnieliśmy również postać najbardziej brawurowego kuriera Leopolda Kwiatkowskiego ps. „Tomek Sądecki" działającego na terenie Raby Wyżnej i Orawki, który 92 razy przekraczał zieloną granicę.
Czwarty etap Rajdu to granica Generalnej Guberni i Słowacji z czasów II wojny światowej. Podchodziliśmy pod wzniesienie o nazwie Żeleżnica, gdzie znajdują się pozostałości po austriackich okopach – element systemu fortyfikacyjnego z czasów twierdzy Kraków.
Przy ołtarzu na Żeleźnicy ksiądz z Odrowąża odprawił Mszę Św. w intencji partyzantów poległych w walce z dwoma okupantami - niemieckim i sowieckim oraz za kurierów szlaku kurierskiego "Szkoła".
Po zejściu z góry na polanie odbyły się prelekcje, którą prezentowali;
Adam Błaszczyk - Konfederacja Tatrzańska w walce z okupantem i Goralenvolkiem na Podhalu
 Jan Dudor - Dywizja Podhalańska w Konspiracji zbrojnym ramieniem Placówki Naczelnej Konfederacji Tatrzańskiej
Partyzanci z Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych ZP "Błyskawica" oraz SGRH "Żandarmeria" w mundurach i uzbrojeniu niemieckiej Straży Granicznej przybliżyły młodym rajdowiczom podczas trzy częściowej inscenizacji akcje ze szlaku przerzutowego z czasów wojny.
 Nastąpił dwugodzinny odpoczynek posiłek - partyzancka grochówka i ciepła herbata oraz
II Bieg Patriotyczny im. Władysława Szepelaka ps. "Mały"
W Biegu Patriotycznym brały udział patrole trzyosobowe z każdej szkoły biorącej udział w rajdzie.
Uczestnicy Biegu musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiadomościami historycznymi.
Na zwycięzców czekały na mecie liczne nagrody książkowe: dyplomy, medale i puchary.
Po dłuższej przerwie wróciliśmy na trasę V etapu– Bukowina Oś. - Odrowąż.
Idąc wzdłuż pól rolników z Harkabuza i Bukowiny Osiedle dotarliśmy do Odrowąża na cmentarz gdzie złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze na symbolicznej mogile kpt. Bolesława Duszy ps. „Szarota” oraz grobie jego rodziny.
Zapaliliśmy znicz przy pomnik ofiar II Wojny Światowej.
Zostały rozdane nagrody dla uczestników III Rajdu i II Biegu Patriotycznego każdy z uczestników rajdu otrzymał koszulkę rajdową z wizerunkiem naszego bohatera Bolesława Duszy ps. "Szarota" oraz liczne nagrody.
Po oficjalnym zakończeniu rajdu młodzi uczestnicy w liczbie 250 osób biorących udział w III Rajdzie Szlakami OP Bolesława Duszy ps. 'Szarota" zostali zaproszeni za rok na IV Edycję Rajdu.
Liczba osób biorących udział w III Rajdzie wyniosła 280 osób w tym 250 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Czarny Dunajec byli to uczniowie z Odrowąża, Zaucznego, Pieniążkowic, Starego Bystrego, Cichego oraz z Rabki, Poronina, Skawy i Ludźmierza.
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom rajdu, nauczycielom i opiekunom, a także organizacjom i instytucjom nas wspierającym, lokalnym władzom samorządowym oraz ks. Marianowi Dziubasowi z Pieniążkowic.
Z wyrazami szacunku;
PGRH ZP "Błyskawica"

Rekonstrukcja fotografie: Zbigniew Sikora

 • szarota_001
 • szarota_002
 • szarota_003
 • szarota_005
 • szarota_008
 • szarota_009
 • szarota_010
 • szarota_012
 • szarota_013
 • szarota_014
 • szarota_016
 • szarota_019
 • szarota_024
 • szarota_026
 • szarota_027
 • szarota_029
 • szarota_030
 • szarota_031
 • szarota_033
 • szarota_034
 • szarota_035
 • szarota_037
 • szarota_040
 • szarota_043
 • szarota_044
 • szarota_045
 • szarota_047
 • szarota_048
 • szarota_051