•  Na szlakach turystycznych obowiązuje prawostronny ruch turystyczny.
  • Wszystkie zorganizowane wycieczki piesze, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych musza być prowadzone przez uprawnionych tatrzańskich przewodników górskich.
  • Od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne,rowerowe i narciarskie podlegają zamknięciu od zmierzchu do świtu.
  • Od 31 października do 25 kwietnia zamknięta pozostaje Jaskinia Mroźna.
  • Od 1 grudnia do 15 maja zamknięte dla ruchu turystycznego są następujące odcinki szlaków turystycznych:
  1. Przełęcz w Grzybowcu – Wyźnia Kondracka Przełęcz;
  2. Dolina Tomanowa – Chuda Przełaczka;
  3. Dolina Pięciu Stawów Polskich – Swistówka Roztocka –Morskie Oko.

Wędruj tylko po szlakach turystycznych. Dzięki ich gęstej sieci możesz zobaczyć niemal każdy zakątek Parku.

W Parku nie znajdziesz koszy na śmieci. Wszelkie odpadki zabierz ze sobą i wyrzuć w domu, hotelu czy pensjonacie. Pozostawione śmieci stanowią zagrożenie dla zwierząt.

W Parku znajduje się gęsta sieć schronisk turystycznych.  Biwakowanie jest zabronione.

Nie niszcz wyposażenia szlaków. Każdy zniszczony element infrastruktury turystycznej może doprowadzić do zagrożenia zdrowia bądź życia innego turysty.

Nie pal ognisk, tytoniu, nie używaj otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.

Zbiorniki wodne i górskie rzeki nie są miejscem, gdzie można pływać, myć się czy płukać brudne naczynia. To źródło wody pitnej dla schronisk i miejsce życia rzadkich gatunków zwierząt.

Kwiaty, owoce, elementy przyrody nieożywionej itp. są w Parku pod ochroną. Nie zbieraj ich.

Nie hałasuj. W sąsiedztwie szlaków mieszkają zwierzęta i nie należy ich niepokoić.

Spotkanie dzikiego zwierzęcia w Parku nie należy do rzadkości. W takich przypadkach w miarę możliwościspokojnie oddal się. Nigdy nie podchodź do zwierzęcia, np. aby zrobić mu zdjęcie. Pamiętaj, że dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne dla człowieka.

Dokarmianie zwierząt nie poprawi ich losu. Dzikiezwierzęta szybko przyzwyczajają się do łatwego zdobywania pokarmu. Zatracają naturalny lek przed człowiekiem i samowystarczalność. Mogą stać się agresywne i domagać się pożywienia z rąk człowieka.

Nie wprowadzaj na szlaki psów. Pomimo, że pies prowadzony jest na smyczy, nie szczeka, nie załatwia potrzeb fizjologicznych i jest karny, dzikie zwierzęta i tak doskonale go wyczuwają. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresie ich narodzin czy prowadzenia młodych przez matki. Turysta wprowadzający psa naraża na niebezpieczeństwo siebie oraz swojego pupila.