Spis treści

Urodził się pierwszego września 1912 roku w położonym koło Czarnego Dunajca Odrowążu. Wojciech Dusza całe swoje dorosłe życie związał jednak z Puławami, gdzie zamieszkał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w marynarce wojennej. We wrześniu 1939 r. walczył jako starszy bosman w szeregach Flotylli Pińskiej, dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie uciekł z transportu jenieckiego i powrócił do Puław. Niedługo po tym ożenił się, otrzymał też zatrudnienie w sklepie galanteryjnym. Stosunkowo szybko wstąpił w szeregi puławskiego Związku Walki Zbrojnej, lecz po wsypie, jaka miała miejsce wiosną 1941 r., musiał opuścić ten region Polski i zagrożony aresztowaniem wyjechał na Podhale.

  • 01
Przyjazd Duszy do rodzinnego Odrowąża zbiegł się w czasie z rozbudową miejscowych struktur podziemia, do których wciągnięto także jego. Najprawdopodobniej działał wówczas pod pseudonimem "Szarota" w charakterze dowódcy grupy ZWZ-AK zabezpieczającej trasy przerzutów granicznych na Węgry. Wzrost aktywności podziemia w powiecie nowotarskim, skłonił jednak Niemców do realizacji zakrojonej na szeroką skalę akcji wymierzonej w kadry miejscowej ZWZ-AK.

Dusza zdołał wyjść cało z serii aresztowań, jakie dotknęły podhalańską konspirację w 1942 r., jednak pozbawiony zaplecza organizacyjnego musiał rozpocząć samodzielną działalność niepodległościową. W ten sposób na przełomie 1942 i 1943 r. zaczęła powstawać grupa "Szaroty", która jednak dopiero po kilku miesiącach przerodziła się w pierwszy na Podhalu oddział partyzancki. Dusza nawiązał też w tym czasie kontakt z krakowskimi komórkami Narodowej Organizacji Wojskowej - obawiając się, że struktury najbliższego mu Inspektoratu AK Nowy Sącz mogą być przez Niemców głęboko zinfiltrowane.