Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 roku Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Wojciecha Bolesława Duszę ps. "Szarota", dowódcę Oddziału Partyzanckiego działającego na Podhalu w latach 1942 - 1943 oraz Adama Stabrawę ps. "Borowy", dowódcę 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości odznaczony został Augustyn Suski - dowódca Konfederacji Tatrzańskiej oraz Stanisław Mazan, członek Strażackiego Ruchu Oporu "Skała", komendant konspiracyjnej Szkoły Pożarniczej w Starym Sączu. O odznaczenia wnioskował do Wojewody Małopolskiego prezes koła ZKRPiBWP w Nowym Targu w listopadzie 2019 r. Postanowienie ukazało się w Monitorze Polskim w dniu 20 stycznia 2021 roku.

Wojciech Bolesław Dusza urodził się w 1912 r. w położonym koło Czarnego Dunajca Odrowążu. Całe swoje dorosłe życie związał jednak z Puławami, gdzie zamieszkał po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w marynarce wojennej. We wrześniu 1939 r. walczył jako starszy bosman w szeregach Flotylli Pińskiej, dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie uciekł z transportu jenieckiego i powrócił do Puław. Niedługo po tym ożenił się, otrzymał też zatrudnienie w sklepie galanteryjnym. Stosunkowo szybko wstąpił w szeregi puławskiego Związku Walki Zbrojnej, lecz po wsypie, jaka miała miejsce wiosną 1941 r., musiał opuścić ten region Polski i zagrożony aresztowaniem wyjechał na Podhale.