Strona poświęcona Wojciechowi Duszy "Szarocie" dowódcy pierwszego na Podhalu oddziału partyzanckiego, który podjął zbrojna walkę z niemieckim okupantem i kolaborantami.